Neem nou HET!

Neem nou HET. HET is gewoon mogelijk. HET kan haast niet anders dan. HET ligt niet aan mij, maar waarschijnlijk aan HET systeem. HET raakt kant noch wal. Ik doe HET. Jij doet HET niet. HET heeft geen zin. HET is niet toegestaan. HET zij zo. Zij deden HET (niet?!) Heb jij HET? HET doet er niet toe. Als HET ertoe deed, was HET waarschijnlijk anders gelopen. Ik zou HET niet weten. Wist ik HET maar! Wanneer HET om de hoek komt kijken, dan nemen we HET pas serieus. Wanneer HET gebeurt, daar kan niemand op voorhand een antwoord op geven. HET blijft zoals HET nu eenmaal is. Was HET maar waar. HET is absoluut niet waar! HET zou zomaar kunnen. HET kan absoluut niet! Wanneer je denkt dat je eraan toe bent, dan moet je HET maar zeggen. Wanneer is niet belangrijk, als je HET maar doet. Reken maar dat HET dit keer goed gaat. Ik zag HET spontaan gebeuren. Wist ik HET toen maar, dan zou ik HET anders hebben aangepakt. Alsof HET een eigen leven gaat leiden. HET blijft er nog steeds niets toe te doen.

HET heeft geen zin: om op te staan, om naar mijn baas te gaan, om verder op weg te gaan, om met meer genoegen te nemen, om plaats te maken, om nog meer voor elkaar te krijgen, om steeds maar om de hete brij te draaien, om nog verder te reiken dan de polsstok lang is, om nog hoger te springen, om nog dieper te dalen, om nog verder te zinken, om achter de feiten aan te hollen, om een doekje voor het bloeden aan te bieden, om je steeds maar te blijven ergeren, om altijd je schouders op te halen, om net te doen alsof je neus bloedt, om altijd maar het nieuwste van het nieuwste te verwerven, om uitsluitend A merken te eten, om onbetaalbare drank te drinken, om je kelder vol te proppen met spullen die je misschien nog eens nodig zou kunnen hebben, om de zolder te belasten, om met krantenpapier je gat af te vegen, je neus op te halen, je schoenen verkeert om aan te trekken, om met een slof en een afgetrapte voetbalschoen, of net te doen alsof je gek bent.

En wanneer je in staat bent om bij al die ommen, de zinnen weet af maken door het woord HET aan dit geheel toe te voegen, ben ik toch weer in staat geweest om met HET verder te gaan stoeien.

Althans, wanneer ik de voorzet geef, wie is dan in staat om die onzin af te maken…?!