Neem vaker een…

bloemetje

Verwacht niets dan is alles dat zich voordoet mooi meegenomen. Of dat nu het laten lopen van ontlasting in een verhoogde pot, de blaas die zich ledigt terwijl van het ongemak met gemak het gemak kan worden genomen, of dat muziek is dat door de ruimte klinkt waarbij orgelmuziek niet is uitgesloten of de weemoedigheid van een klassieke stem die lang aanhoudt, het klepperen van de plastic lamellen door een windje uit een gedeeltelijk openstaand raam, de mogelijkheid er niet inzit dat door dit raam naar buten kan worden geklommen, dan wel een leeftijdgenoot die bijkans vierentwintig uur in zijn bed verkeert, de aria die vervolgens een poging doet om het geheel wat op te gaan fleuren waardoor niet alleen melancholie een stem in dit kapittel kent, maar ook het feit dat de rust die zich voordoet op de afdeling waar ik momenteel verblijf iets weg heeft van een opgedrongen zondagrust, terwijl het nog maar de zaterdag betreft. Waarbij een vergeten boodschap mogelijk een rol kan gaan spelen, ware het niet dat de zondag zich tegenwoordig kenmerkt door de openstelling van de levensmiddelenwinkel.

En waar Deen het met bloemen zegt, het lekkere van AH gebruik maakt van het prettig thuiskomen bij voorheen Deen, de Vomar en de Deka hun winkels aanpassen en Pater (voor brood en alles wat aan aan bakkersspullen als zijn krusties kan gaan slijten) bij dat bedrijf dat zich profileert door op de kleintjes te letten, geeft enigszins weer hoe ik de zaterdag hier doorbreng.

Geen boodschap voorhanden, geen pogen om de bloemetjes buiten te gaan zetten, een frisse neus in het verschiet en stomweg wachten tot het weer wat later wordt, de gebonden soep die op het vuur te wachten staat voor die colonne van voertuigen zich weer aan het buffet presenteert, het ongewenst luistervinkje spelen wanneer de kommer en de kwel als onderwerp van gesprek zich voordoet, een andere knie, een nieuwe heup, een tumor die niet direct valt te behandelen, het uitvallen van een arm, een been, een nek met beperkingen, een ruggenwervel die in scheefstand recht wordt gezet, uitvalsverschijnselen van structurele aard, het revalideren dat zich op verschillende etages voordoet en voor je het goed en wel beseft is daar de gelegenheid om weer op adem te komen…

mee….

Rust, ruimte en regelmaat met als variabele mogelijk reinheid, hoewel daar nog wel het een dan wel het ander over op te merken valt. En om dan een bloemetje mee te nemen, hooguit die advertentie waar ik het vandaag dan maar mee doe!

P.s. Worstelpartij:

Het is mij vandaag zowaar gelukt om op eigen kracht mijn dagkloffie om te wisselen in mijn nachtkloffie weliswaar met behulp van een grijpertje, maar ook dat kan de pret niet drukken! Waar een zaterdagavond niet goed voor kan zijn!