NUITJE.

NUITJE! Maar dar geeft toch geen pas! Dan bruuskeer je de Nederlandse taal, dewelke haaks komt te staan om wat de Kunst en Cultuur Cirkel voor ogen heeft. Want het is juist de bedoeling om niet alleen stil te staan bij de gegeven kunstwerken, maar ook je enigszins te verdiepen in de literatuur die naar voren wordt gebracht. Hetgeen niet betekent dat ik mij de vrijheid permitteer om daar weer eens een eigen draai an te gaan geven, te weten het feit dat wij met een klein gezelschap hebben mogen genieten van de ontvangst bij Pauline B. in haar atelier in Bergen. Waardoor ik mij genoodzaakt voelde om na een korte inleiding die iets omtrent haar zijn en bestaan in deze tijd naar voren bracht.

Maar… wij kunnen terugzien op een meer dan geslaagde middag, waarbij een keur van haar werken de revue mochten passeren en waarbij de gelegenheid werd geboden om, wanneer dit zich voordeed, Pauline bereid was om een toelichting op haar werken te geven, waardoor ik wederom onder de indruk was van de aanvullingen die zij op die mij bekende werken kon laten zien. Want wanneer stilstand achteruitgang betekent, komt zij daar stomweg niet aan toe, het ene werk is ternauwernood gedroogd, of een volgend idee dient zich alweer aan, wordt omgezet in een daad en voor je het weet sta je weer met stomme verbazing naar dat recente werk te kijken. Er is echter toch een maar, want waar zij bescheidenheid in haar vaandel heeft staan, gaat zij toch wat meer aan de weg timmeren. Want ook idealen kent zij nog steeds en waar ooit Freek de Jonge stelde dat hij zijn idealen telde en er steeds meer kwijt raakte, kan daar bij haar geen sprake van zijn, hoewel de huidige tijd toch wel de nodige offers van haar kant vraagt, in die zin dat haar werken op dit moment weinig aftrek vinden. Ook daar valt wat aan te doen, wanneer je bedenkt dat mogelijk deze middag ervoor gaat zorgen dat …

Maar misschien is dat wederom de vader van de gedachte, terwijl de moeder…