WEER(s) VERWACHTINGEN

BUYS BALLOT. Zomaar (zomaar”!) een naam die mij te binnen schiet een meteoroloog die zich met wind, hoge en lage druk gebieden bezig hield en waar indirect ook de barometer een rol in is gaan spelen. Iets met het weer en als zodanig verwachtingen die daar een rol in kunnen gaan spelen. Verwachtingen dus, en wanneer je iets verwacht loop je de kans dat die verwachting niet altijd direct plaatsvindt. Neem nu bijvoorbeeld de werken van Thomas Trum, qua hoogte en grootte imponerend, terwijl wij ons vergapen aan het drieluik dat in de koffiehoek te bezichtigen is. Van de hand van Pauilne B, alwaar wij gisteren met groot genoegen haar verhalen omtrent die drieluik mochten ervaren. De rioolbuizen die zij in haar toenmalige atelier had opgehangen om het doek centimeter voor centimeter uiteindelijk met een lengte van dertien meter vervaardigde. En waar de kunst van het doek met velerlei schetsen aan vooraf was gegaan, met krijt en potlood de contouren werden neergezet en uiteindelijk in de lijst van het drieluik werd gevangen.

Dat neemt niet weg dat de beelden van vandaag ook die eerder genoemde Thomas (geenszins ongelovig) dit bericht zullen gaan illustreren, opdat morgen weer een andere invalshoek gekozen kan worden omtrent de openbare ruimte dat momenteel Alkmaar voor een belangrijk deel illustreert. ‘Taking a Line for a Walk’ de naam van zijn tentoonstelling en dat kan dan weer voorafgaan aan de “Walk of History’ waarbij wederom de naam van Pauline B. naar voren komt…