O B S

Een kop als een gympie, berstensvol met gedachten waar geen chocola van te maken valt, laat staan een peil op te trekken. Dus… trek ik mij terug in de wereld van een ander, een boek dat illusie en de magie van een goochelaar iemand in een andere wereld kan helpen, dan wel iemand die erop uit is om anderen naar die andere wereld te helpen. Want moord en doodslag, sporen die de ander achterlaat en onderzoekers die er alles aan gelegen is om juist door die sporen de dader te achterhalen, dat zijn zaken die mij in die andere wereld weten te brengen. In ieder mens schuilt ergens een kwade geest maar zo lang wij in staat zijn om die kwade geest de kop in te drukken zullen wij hooguit dat van ons laten zien wat moreel te verantwoorden is. Je zou het bijkans als normaal kunnen gaan beschouwen tot het moment waarop grenzen overschreden worden en het kwade bloed zich manifesteert. Veelal als gevolg van mogelijke geestelijke klappen die zich hebben voorgedaan, dan wel wanneer er sprake is van enig fysiek geweld wat uit de hand loopt. En wanneer de huidige temperaturen ook nog een rol gaan spelen ligt moord en doodslag als het ware voor de hand. Geen handhaver die zich hiertegen kan gaan verzetten, hooguit dat een koude waterstraal alsnog de nodige verkoeling naar voren laat komen. En dat enkel doordat ik mijn fantasie weer even de loop laat… en laat ik het daar nu voor vandaag maar bij houden. Geen plaatjes, geen praatjes hooguit een volgend bericht opdat ik mij opmaak om naar het 3500ste bericht te gaan, waardoor ik mijn obsessief compulsieve gedrag toch nog blijf vertonen. Zo gek is dat in mijn geval nog niet, laat staan dat ik vergeten ben om mijn pilletjes in te nemen!