ondernemend NEDERland

Hoe GROOT is het bord voor zijn kop?! Is zijn huid nog dikker dan dat van een olifant en nog slijmeriger dan dat van een aal?! Is die naald wel lang genoeg om in zijn onderhuids bindweefsel actie te gaan ondernemen?! Lijdt de man niet aan een megalomaan ego?! En wanneer hij pleit dat hij zo’n twee miljoen discipelen kent, wordt hij welhaast als een halve God de hemel in geprezen. Overtuigt van eigen kennen en kunnen, van een weldaad voor het volk in deze bijzondere tijden en bijgestaan door de overtuigingskracht van ene HUGO (neen, niet die de Groot, hoewel hij geschiedenis heeft gestudeerd en daar zowaar een titel aan heeft overgehouden) kan het niet anders dan dat zijn straatje in Den Haag niet kan bogen op dat van Vermeer, dat zijn huishouden geen voorbeeld voor Jan Steen is geweest en dat het hem gegeven is om een poging te wagen om als langste premier mogelijk in de geschiedenis op termijn alsnog zal worden vergeven dat zijn geheugen op middelbare leeftijd een rol had kunnen spelen om medespelers buiten spel te zetten. Want een co-alitie vraagt nu eenmaal de (brood)nodige opofferingen en het poldermodel dat jaren voldeed, ook dat is niet meer van deze tijd.


Macht is hem bekend, maar van tegenmacht wordt nauwelijks gesproken. En wanneer opponenten hun mond opendoen, weet hij dit binnen de kortste keren te snoeren. Om een hele Kamer buiten spel te zetten, zo af en toe een niet geheel gemeend excuus te maken om vervolgens in zijn Ivoren Toren zich terug te trekken om te gaan bedenken wat voor slinkse pogingen hem op termijn te wachten staan. En dat hij Ministers in zijn Kabinet heeft aangesteld en dat hij de eindverantwoordelijkheid draagt, ook dat was hem enigszins ontschoten. Maar… zijn straatje is schoon en het vuil dat daar te vinden was, is op de stoep van een ander terecht gekomen. Wanneer goed voorbeeld voldoende aanhang krijgt, dan kan Hocus Pocus Pilatus Pas nog weleens van pas komen. Hans Klok staat met open mond te kijken en ook in de familie Kazan weet hij dat hij hoge ogen gooit met die ronde dobbelsteen. Geef hem een beker en voor je het weet val jij er met open ogen in. Balletje balletje is niet alleen voorbehouden aan slimmerikken die illegaal een slaatje proberen te slaan uit de portemonnee van die onschuldige burger. Wanneer er met eenvoudige ingrepen niet alleen de kunst van het afkijken naar voren komt, maar ook nog eens een waas van bedenkingen omringd wordt door een rookgordijn, geef juist dan niet op.

Ook al gaat dit ten koste van je eigen gezondheid, word je afgebrand tot aan de grond en zijn het gewoon de machtsspelletjes die in leven worden gehouden. En dat het geen amusementsprogramma is dat getuigt van het feit dat Heel Holland met de Gebakken peren komt te zitten, ach zolang Unilever en Shell nog steeds de mazzel hebben dat ook de dividendbelasting nog wat uitstel behoeft, zolang hoeven de CEO’s zich nog niet druk te maken.

Want juist de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie staat garant voor ondernemend Nederland!