wijsheid.

‘We kunnen veelwetend zijn door andermans kennis, maar we kunnen niet wijs zijn door andermans wijsheid’, stelt Michel de Montaigne. Wijsheid of levenswijsheid is de kunst om in allerlei levensomstandigheden juist te oordelen en te handelen. Deze wijsheid heb ik uiteraard niet van mezelf, maar ik zou daar een driehoek aan willen toevoegen! Dankzij Nina. want in haar gevorderde levenswijsheid is zij tot de overtuiging gekomen dat op haar leeftijd een drietal van elkaar te onderscheiden elementen ervoor zorgen dat zij is zoals zij op dit moment is. Bewust van het feit dat zij in het NU leeft, komt zij tot dit drietal te weten: fysiek, ego en levenskracht. En daar kan ik dan weer mee aan de loop gaan, waar ik haar op mijn manier voor bedank. Fysiek neemt in de loop der jaren een loopje met je door de tijd, wanneer wordt nagelaten om zelf je ego te strelen en dit van anderen af laat hangen, kan waardering in deze een belangrijke rol gaan spelen en zonder jezelf op een voetstuk te zetten door de omstandigheden met je aan de loop gaan. Jezelf centraal in je eigen leven stellen, is echter voorbehouden niet alleen aan leeftijd maar ook aan die veronderstelde wijsheid. Dat dit veelal in de loop der jaren komt, een ander gegeven en wanneer je bang bent dat je vroegtijdig het loodje zal gaan leggen, komt levenskracht om de hoek kijken. En het zijn juist deze variabelen die ervoor zorgen dat je iedere dag dat je leeft voor de volle honderd procent aan je trekken zult komen. Het een moment wat meer van de fysieke kracht, het andere moment door je ego te strelen en de levenskracht die je de overtuiging geeft om je eigen oordelen en handelen bewust onder ogen te blijven zien. Eigenlijk een constant ‘kijke naar je eige…’En overtuigt zijn van je eigen kennen en kunnen.

In eerste instantie bij jezelf te rade gaan door bij jezelf te blijven en wanneer dit niet lukt je niet schamen om de hulp van anderen in te roepen. Een kwestie niet alleen van willen geven, maar de ander ook de gelegenheid bieden om iets van die ander te willen ontvangen. Een vorm van omgekeerde evenredigheid, waardoor er een zuivering plaats kan gaan vinden van je eigen gemoedsgesteldheid.

Het zuivert veel en dit keer niet alleen je geweten!