OOgappel

Oogappel. Wat een vreemd woord is dat eigenlijk en wanneer oog en blik verandert in een ogenblik, zouden blikken kunnen doden en regent het duizend bommen en granaten terwijl de granaatappel waarschijnlijk niet ver valt van de boom waarin deze hangt. Of liever gezegd hing.

En wanneer ‘Hang Kreng Hang’ de omschrijving was van een man met een snor, waarbij ‘Lopez de Zee In’ dan wel ‘Slarottiemof’ ook een uitdrukking was om het verzet tegen de man en zijn trawanten (Hinkebeen kwam ik vandaag in de krant tegen, Zeseneenkwart een andere), Mens erger je Rot een variant op dat andere Oer Hollandse spel wat tegenwoordig toch te maken heeft met een her-op- dan wel een her-be-leving, de vlag halfstok en de stilte al wekenlang duurt, de eenzaamheid vleugels blijft uitslaan, het aantal doden per dag daalt en het grote getal nog steeds toeneemt, wanneer je om 20.00 uur toch die twee minuten je mond houdt en het Wilhelmus heel anders zal klinken, dat vrijheid nog steeds een relatief begrip is en dat het je gedachten zijn die ruimte kunnen bieden aan hen die een afwijkende mening zijn toegedaan, dat wanneer er sprake is van nood men allerlei noodmaatregelen uit de kast kan gaan trekken in een bevoordeeld land als Nederland, dat wiens Neerlands bloed door de a’dren vloeit dit persoon van meer mogelijkheden gebruik kan gaan maken dan dat een vreemde die hier verdwaald is hooguit in de decembermaand gevraagd wordt naar zijn naam, dat een legbatterij op dit moment meer een ligbatterij is en dat de haantjes van een politieke partij het voor mogelijk houden om nog weer een nieuwe partij op te gaan richten, de Partij (van &) voor de Toekomst, met een eigen logo waardoor wederom een afscheidingsbeweging ontstaat en 50 plus op weg is naar 80 min omdat mensen van die leeftijd niet meer consumeren, maar steeds minder consuminderen, terwijl de zorgkosten in grote mate toenemen.

Want waarom zou je de kosten gaan verhogen terwijl je weet dat de lasten van een jarenlange revalidatie niet opwegen tegenover de veronderstelde kwaliteit van leven. Ook een paradepaardje voor deze dan wel gene terwijl het rendement per definitie duidelijk onder nul eindigt, gelijk je voor je gespaarde geld geld mee moet brengen om dit bij een bak gestald te krijgen.

En dat maakt juist deze dag zo heel bijzonder: de vlaggen halfstok, met z’n allen in een intelligente lockdown en straks… wederom op weg naar morgen!