Op zich(t).

Opzich heb je waarschijnlijk gelijk, maar op zich kan ik onmogelijk nog langer melding blijven maken. Want waar ik melding van probeer te maken, heeft op zich niets met dit onderwerp te maken. Hooguit dat het opzich wat toelichting vraagt. Want waar het om draait is simpelweg het wel of niet aan elkaar koppelen van de woorden op en zich. Het wordt nog weer anders wanneer er wordt gesproken over in zeker opzicht, want daar kan dan weer een opzichter aan te pas gaan komen. Het wordt nog weer anders wanneer er nog een woord aangekoppeld wordt: opzichzelfstaand. Ook dan blijft het fenomeen op zich zelf staand een bijzondere rol spelen. Het behoeft geen betoog dat Nederlands in het algemeen en Hollands in het bijzonder, de nodige expertise vraagt van taaldeskundigen. Die niet veel meer hoeven te doen dan de purist uit te hangen. Mierenneukers als het ware en ook dit woord is aan gevoeligheid onderhevig. En zo blijf ik tastten in het duister, de lamp boven de eettafel vertoont geen verschijnselen in die zin dat wat donker is, voorlopig nog wel even donker zal blijven. Waardoor ik, op zich, gedwongen word om wat langer in het duister te blijven tasten.

op zich(t)

Hoewel dat opzich geen belemmering hoeft te zijn.