Opdat…

Je zou haast denken dat op een dag als vandaag alles gesmeerd zou gaan lopen. Maar dat is geenszins het geval. De Dag van de Arbeid kenmerkt zich nu eenmaal door de rust die vandaag plaatsvindt. Het gegeven dat ‘arbeid adelt’ is nu eenmaal een fenomeen uit de oudheid, gezien het feit dat de 24 uurs economie alle werkers aan het werk blijft zetten. Of dit nu de bouw betreft, de ICT dan wel de overheid, het heeft veel weg van het gegeven dat alles nu eenmaal door moet blijven draaien en dat een gemiddelde werknemer er niet vreemd van moet opkijken, wanneer deze zelf ook nog eens doordraait. ‘Burn it out en start again’, nadat vele psychologen zich over dit gebeuren hebben ontfermd. Waardoor aan de ene kant de zorg wordt verhoogd, aan de andere kant een bepaald inkomen wordt gegenereerd. De balans die uit het evenwicht was geraakt alsnog wederom in het evenwicht wordt hersteld. Niet dat dit veel om het lijf heeft, de weerklank van het dagelijks gebeuren vraagt nu eenmaal een tol. En de tollenaar is de persoon die voor dit geheel dient te betalen. Zo eenvoudig kan het leven zijn, zo simpel is dit gegeven. Maar of ik de plank nu missla of dat ik de spijker op zijn kop weet te slaan, gegeven blijft het feit dat 1 mei niet zomaar een dag uit die andere dagen zal blijken te zijn. Mogelijk dat anderen hier niet zo overduidelijk bij stil blijven staan, mogelijk ook dat anderen simpelweg hun schouders op gaan halen en overgaan tot de dagelijkse dingen, misschien zich even druk maken over juist die dingen van alledag, 1 mei is een vorm van bevrijding die niets van doen heeft met de arbeid. En toch was het een haan die in het verleden kraaide, het morgenrood die dag wist te kleuren en de VARA nog bestaansrecht had. Of dat elders een wapenschouw aan ‘den volke’ werd gepresenteerd, gepantserde voertuigen met rode vaandels omgeven het volk in beweging bracht. Hoe anders is de huidige wereld in vergelijking met mijn verleden. Maar daarom niet getreurd, het een heeft niets met het andere vandoen te hebben. En waar ooit 1 mei garant stond voor het een, is het andere de zaak aan het inhalen. Opdat…
Dus wordt het AAN lijnb DENKEN op 01-05-2019 of zoveel later, opdat alsnog de laatste beelden aan dit geheel kunnen worden toegevoegd. Dat Frederiek en Bob zich aan alle kanten inspannen om hun galerie/winkel tot een suc8 te maken, dat is mijn betoog op deze Dag van de Arbeid(ers)!


iGer.nl


iGer.nl


iGer.nl


iGer.nl