Paracelsus & Janssen & Janssen

Paracelsus was bepaald geen lieverdje, zijn kwajongensstreken gingen alras over in het kwaad. Terwijl zijn hartstocht lag bij het verbeteren van de mens. In al zijn verscheidenheid, met alles wat een mens kan mankeren, met alle gebreken die sluimerden en ook voor de geniale persoon die twijfelde aan zijn zijn en kunnen, ook daar wist hij een antwoord op. Het is dan niet meer dat ik vandaag wat vragen zal stellen omtrent de persoon die hij was en de antwoorden die hij wist te vinden tijdens zijn grote wandeling. Want door zich te verplaatsen kon hij zich een voorstelling gaan maken wat mensen op een andere plaats, een andere plek en onder andere omstandigheden niet alleen deden maar vaak ook lieten. Keuzes maken simpelweg en aan die keuzes hoefde hij geenszins te twijfelen. Hij had als uitgangspunt de eenvoud van de mens en het vertrouwen in de ander. Niet zozeer hoogdravend maar gewoon doen wat er van je gevraagd wordt. In het geval van Paracalsus wordt dit worden een werd. En wanneer hem om raad werd gevraagd, keerde hij simpelweg de vraag om. Waardoor de vragensteller zelf met een antwoord kwam. Hetgeen zou kunnen worden gezien als een geschenk uit de Hemel (wat dit dan ook moge zijn). Paracelsus baseerde zijn wetenschap ten aanzien van de geneeskunde op vier pijlers te weten: filosofie, astronomie, alchemie en ethiek.

Maar ook Paracelsus moest opboksen tegen anderen die over meer kennis zouden beschikken, waardoor hij uiteindelijk de vlucht moest. Hij werd het toonbeeld van het kwaad in de vorm van necromantie, waaronder wordt verstaan het communiceren met de doden. Simpelweg vertaalt in hekserij en magie, met name zwarte magie en demonen. En dan maak ik een sprong naar het NU. Nu hebben we te maken met een vaccin ontwikkelt door Jansen & Jansen (neen, niet die twee stripfiguren uit Kuifje!) tenzij je de Amerikaanse naam meer op prijs stelt gewoon Johnson & Johnson. Ook bij het ontwikkelen van dit vaccin wordt een beroep gedaan op ontdekkingen uit het verleden, worden er stoffen aan toegevoegd waarbij niet direct te voorspellen is wat dit op termijn aan bijwerkingen zal gaan opleveren. En waar voorheen jaren werden uitgetrokken om de werkingen op termijn duidelijker in kaart te kunnen gaan brengen, wordt momenteel met man en macht het huidige kwaad de nek om te draaien, opdat op een kortstondige termijn weer terug kan worden gekeerd naar een toestand die beduidend meer toelaat dan momenteel gangbaar is. Waarin wederom afwegingen een rol blijven spelen, waarbij het goede voorop staat en waar anderen hooguit het kwaad inzien. Mondiaal in de huidige tijd en Paracelsus had het ogenschijnlijk een stuk makkelijker. Hij verplaatste zich al wandelend, nam hooguit een postkoets voor zover die toen al bestonden, een paard met wagen was ook een mogelijkheid en waar hij kwam werd hij… ik weet niet of hij overal met open armen werd ontvangen, of hem een plaats in de herberg werd gegund of dat hij zodanige geloofsbrieven met zich meebracht dat deuren wijd voor hem werden geopend, maar dat er ook in zijn tijd mensen waren die hem met een schuin oog negeerden…

Ben eigenlijk heel benieuwd wat Nostradamus in dit verhaal voor een rol zou hebben kunnen spelen!