RETOUR AFZENDER: IK LIJK WEL GEK deel 3

IK LIJK WEL GEK…
En waar ik mij in de rookgordijnen hul ( tenminste wanneer de rook om mijn hoofd verdwenen is) komt het volgende tevoorschijn:

Een ander kan ook andere namen noemen en heeft het dan over de 9 Teamrollen van Belbin… De vormer gaat met de brononderzoeker op pad nadat de bedrijfsman als zorgdrager met behulp van de specialist op zijn monitor heeft ontdekt dat de groepswerker onder de inspirerende woorden van de voorzitter zich over de plant is gaan buigen.
De denkers, dromers, doeners en praters hebben dan het veld geruimd en alle planten op een hoop gegooid…

Waanzin dus! Waanzin die zich in de Middeleeuwen anders voordeed als zich heden ten dage voordoet. De onvoorspelbare en daardoor ondraaglijke lichtheid van een bestaan wat, op zich, ook een geweldig inspirerend gegeven kan zijn. Het zoeken naar oplossingen van problemen die er niet altijd zijn dan wel zijn maar niet zichtbaar…?!
Onzin dus? Neen, maar geenszins een mogelijkheid om te komen tot een verdieping van zijn dat het bewustzijn kan overschreeuwen. Bewustzijn dan wel bewust zijn! Shakespeare voorspelde reeds: ‘What’s in the name?!’ Psychologisch zou het zo kunnen zijn dat Freuds ‘What ’s on a man minds’ ( Oud wijf of een jeugdig schepsel) uiteindelijk geheel en al gedetermineerd tot de ontleding dat Anatomie voorstaat om het exclusieve van de menselijke perceptie te ontraadselen.

Het heeft dan veel van een Braindamage, een Loenatik die zich op het grasveld begeeft, terwijl dat juist nadrukkelijk verboden is. Ook heeft het veel weg van de sluiers waarin de mens zich kan hullen in zijn zijn en niet zijn. Het bewegingsapparaat wat het af laat weten dan wel de knoppen die op tilt slaan en de flipperkast die denkt een jackpot uitkering te moeten gaan plegen…

Doorgeslagen dus!