Rijmen & dichten

Wetenswaardigheden. Weten s waardig heden. Wat wil je weten? Weetje: een papegaai is veel te klein om een olifant te bevredigen, en dat met het vooruitzicht op Valentijn. Nu is het bevredigen, terwijl eigenlijk het woord naaien op die plek kwam, om dit te laten rijmen op haaien, maar dat kan in de tijd van de dubbelzeggingen niet meer de toets der kritiek doorstaan. Zoals het fenomeen Valentijn ons is opgedrongen door de Angelsaksische gemeenschap, het woord gemeenschap in de meest figuurlijke zin, opdat gemeenschap in een andere context mogelijk de lust van het doen, laat zijn voor wat het in de regel is of waar het op uitdraait: seksen. En waar gesproken wordt over sex is ook dit woord vervangen door andere letters te gaan gebruiken.


Een druiper valt onder de categorie SOA en waar ooit gesproken werd over syfillis is ook deze ziekte tot het verleden gaan behoren: Dementia Paralytica is tegenwoordig te voorkomen door vroegtijdig met antibiotica aan de gang te gaan. Nadat is geconstateerd dat een nacht vol genot toch tot een verandering heeft geleid. En dan wordt het enigszins lijden dat de klok slaat.


Hoe ik hierop kom en waarom ik met dit soort wetenswaardigheden als feitjes naar voren breng? Ik zou het niet weten, zeker niet als je weet dat er vanmiddag een ‘meeting’ op het programma staat waarin de verschillende dichterskringen rond Alkmaar en omgeving worden uitgenodigd om wat meer aandacht te gaan besteden aan taal en dan vooral het accent te gaan leggen op het dichten. Een variant: ‘ik kan rijmen en dichten zonder mijn hempie op te lichten’ en meer in het bijzonder om de haastige voorbijgangers te wijzen op het feit dat werken met letters een ander oogmerk heeft dan het kleuren van muren met spuitbussen.

Nu heeft Margreet S. de stad van al haar woorden weten te voorzien, is er zelfs sprake van een dichtersstraatje, heeft Joost Zwagerman wat zinnen achter gelaten en is het Museum Yxie wat zich ten doel had gesteld om het werk van Lucebert aan de stad te doen toekomen vroegtijdig door Opa werd omgelegd, dat neemt niet weg dat…


Ben dan ook razend benieuwd wat er door nieuwigheid aan de culturele waarde van de Stad Alkmaar aan wordt toegevoegd, te weten dat een Beeld van Truus Wijsmuller-Meier ook jaren op zich heeft laten wachten terwijl het beeld van Susanne…