ROES

Natuurlijk heb ik veel aan mezelf te danken. Zowel in positieve dan wel in negatieve zin. En wanneer ik dan de balans op dit moment op zou maken sta ik met 49 % in de min en voor 51 % in de plus. Maar het zou ook fifty/fifty kunnen zijn. Het gaat immers altijd weer om een up gevolgd door een down, een moment om in te kaderen in een gouden lijstje om het andere moment een vergelijkbare situatie van een rouwrand te voorzien. Het lijkt verdomme het leven wel…


En dat is het ook zolang mijn hart blijft kloppen, mijn longen ademhalen weten te bewerkstelligen, mijn hersenen nog steeds van de nodige impulsen worden voorzien dan wel dat de jaren des onderscheids zich kenmerken door de wegen die ik verlaten heb en de koers die ik op een ander moment weet uit te zetten. Daar komt geen sextant aan te pas, laat staan dat de windvaan daar een rol in speelt en er hooguit de kans bestaat dat ook de neerslag (tigheid) overgaat van regen in een enkele drup. Dat de zon achter de wolken een glimlach vertoont, dat de maan kwartieren vervolgt en dat de dag nog steeds overgaat in een nacht waarop sterren zullen blinken. Dat de wind nalaat om om het huis te huilen, dat de veronderstelde windhoos niet uit groeit tot een tornado en dat spoken verjaagd worden door met andere gedachten aan de loop te gaan. Nu was het leven van Brian ook niet om over naar huis te schrijven, voor zover er sprake was van een huis in zijn tijd of mocht hij zijn plek vinden in een stal omdat in de herberg geen plaats meer voor hem was.


En wanneer ik op deze manier weer een deel van mijn huidige frustraties weet te kanaliseren, voel ik een mate van (be)rust(ing) naar voren komen. Het blijft nu eenmaal een kwestie van de Grootste Gemene Deler in verhouding tot het Kleinste Gemene Veelvoud. Maar ook van deze logica heb ik helaas de ballen verstand, ik was eerder een A gericht wezen, talen hadden mijn voorkeur en had geen bijzonder gevoel voor Wis- dan wel natuurkunde en ook scheikunde kon mij geen genoegen opleveren. Algebra en Meetkunde waren aan mij niet besteed en wanneer een cirkel moest worden doorsneden, had ik veelal een taart in mijn gedachten. Het liefst een sneeuwster opdat de advocaat uiteindelijk een roes zou gaan opleveren, maar ook die veronderstelde roes liet het menigmaal afweten…