$ Roze…

’t Zal met VdL (Von der Leijen) waarschijnlijk niet van een leien dakje gaan. Aller ogen zijn gericht op Brussel, een stad die qua hoogte uit zijn voegen barst, waar cultuur en Bourgondisch zijn op een grote hoogte terecht zijn gekomen en waar het bier goed te pruimen is.

Hoewel pruimenbier daar niet geschonken wordt… De Kriek van Lambiek en de garantie dat veel stripverhalen en de navenante tekenaars hun wortels in deze stad hebben gekend, dan wel hun sporen hebben nagelaten, dat weerhoud mij niet om daar over een tijdje een slaatje uit te gaan slaan. Hoewel dat slaatje niet direct serieus dient te worden genomen. Drie dagen is tekort om een goede indruk te verkrijgen, de Europese wijk waar wij onderdak hebben gevonden kenmerkt zich in het weekend door de uitgestorven straten, de Metro die zich ondergronds met een bloedgang door de tunnelbuizen raast, de gewapende militairen die er toch een beetje voor zorgen dat een gevoel van onrust zich van ons meester maakt, de absurde gebouwen waar vele ambtenaren zijn gehuisvest en waar Europa dankzij Schuman, Spaak, Luns en andere ministers uiteindelijk hun toevlucht hebben gevonden.

Om maar eens wat dwarsstraten te noemen, waar een Verenigd Europa met de miljarden aan het strooien is, en waar een mogelijk stipverhaal de boel nog enigszins in normale proporties weet terug te brengen. Hoewel Nero, Lambiek, Kuifje en niet in de laatste plaats Guust om een bepaalde eer aan het strijden zijn gegaan. Waar Robedoes en Kwabbernoot ooit in mijn leven zijn verschenen, dan praat ik voor het gemak over de jaren vijftig van de vorige eeuw, toen de Z van Zwendel een verhaal was dat refereerde aan de tijd dat een zekere AH nog niet zozeer een supermarkt was, als wij die nu heden ten dage kennen.

De oorlog nog vers achter de rug, het Marshall plan dat opgeld deed, de Kolen en Staal Gemeenschap garant stond voor meer dan voldoende banen en het CO2 gehalte waarschijnlijk ook toen al zo hoog was als wat wij heden ten dage kennen. De BeNeLux een standaard was, de Belgen sinds 1830 een eigen staat hadden opgericht en waar Koning Leopold ervoor zorgde dat de (Belgische) Congo werd leeggeplunderd.

Een fenomeen dat van alle tijden is, dat wij in vrijheid leven een vanzelfsprekendheid en dat door de Europese gemeenschap een aantal grensgevallen zijn verdwenen. Alhoewel her en der toch weer vormen van Nationalisme te ontwaren zijn. Waar eenvoud ooit garant stond voor het ware, zijn het nu de stapelkortingen die ervoor zorgen dat de economie in de winkels vleugels krijgen. Kijkend naar de lucht, fijnstof dat de zon verduistert en het Atomium dat een Planetorium in zich herbergt.

Om maar eens wat anders naar voren te brengen, met dank aan Ria. Een praatje pot, een niets om het lijf hebbende dakloze die op een matje zijn mogelijk dagdromen inruilt voor de avondstond… en waar geen roze koek te bekennen valt, hooguit wat roze zakken!