Samenleven

Het is maar een woord, maar de impact is groot: samenleven. De vraag hoe je dit doet, valt niet een, twee, drie te beantwoorden. En waarschijnlijk is dit terecht. Het heeft te maken met de persoon die je bent, de omstandigheden waaronder je verkeert en wie op jouw pad terecht zijn gekomen. Soms door een samenloop, op andere momenten is daar een bewuste keus aan vooraf gegaan. Samenleven veronderstelt een omstandigheid waarbij geven en nemen een belangrijke rol in speelt. In het groter groeien terwijl je leeftijd toeneemt en je steeds meer, door de tijd, op je bordje krijgt. Waardoor andere prioriteiten om aandacht vragen, het samenleven versmelt met de ontwikkelingen die zich elders voordoen, het onderdeel zijn van een constant veranderende maatschappij. De vraag opdoemt hoe verder te gaan met dat eerder genoemde samenleven. Samenleven doe je nu eenmaal niet alleen, samenleven doe je met de anderen, maak je deel uit van de maatschappij waarin je leeft met de cultuur die je omringt en de mensen die je lief hebt. Dat vraagt geregeld om een offer, om het belang van de ander te laten prevaleren boven het belang van jezelf. Op velerlei gebied, waarbij cultuur, een wezenlijke rol kan gaan spelen. Samenleven vraagt andere verantwoordelijkheden wanneer dat samenleven door de gewenste kinderen een andere dimensie krijgt. Waarbij jouw gewoontes, rituelen en belangstelling voor anderen een totaal ander beeld naar voren brengt. Het kent, na de ontdekking gedaan te hebben van totaal andere dimensies, een beperkt deel van een geheel uit te zijn gaan maken. Waar je je nog meer van bewust bent juist door dat samenleven. Waar je alleen in je zijn je ogen had kunnen sluiten, is er nu die ander die ook recht heeft omtrent jouw aandacht, jou confronteert met die andere gevoelens, dan wel vraagt naar jouw gevoelens omtrent de noodzakelijke dingen. Dagelijkse beslommeringen die gedeeld dienen te worden, het verantwoorden van de keuzes die zich voordoen, het feit dat je nu eenmaal niet altijd de rol van Remy kunt gaan nemen. Zijn mijn overdenkingen vandaag, terwijl de houten kerstboom is opgetuigd, de slee wederom een andere functie heeft gekregen, drager van die boom met licht en de tierelantijnen die een jaar verscholen op zolder hebben doorgebracht. Een samenleven met beperkingen maar ook met ongekende mogelijkheden!


iGer.nl


iGer.nl