Simpelweg…

De vraag wie uiteindelijk de vruchten zal gaan plukken, laat zich dit keer makkelijk beantwoorden: ik! Niet dat ik daardoor de (on)mogelijkheden op mijn hals haal, dat doen anderen en ik sta er enigszins verlegen naar te kijken. Het is simpelweg een kwestie van vertrouwen en je afhankelijk (durven) op te stellen. Simpel maar doeltreffend, wanneer een ander zal zijn kennis, inzicht en handelen naar voren brengt.

En daar schort het tegenwoordig nog weleens aan. Een zeker lef, het strelen van het eigen ego en het bereid zijn om je eigen je enigszins ondergeschikt op te stellen, staat in wezen haaks op dat wat tegenwoordig van de gemiddelde mens gevraagd wordt. Hoger, verder, sneller, meer en liefst nog meer opdat de ogen van de ander niet alleen op steeltjes komen te staan, maar er ook nog eens een vorm van bewondering naar voren komt.

Bewondering en nalaten om dit uit te spreken, is een ware ‘killing machine’. En dat alles onder de volgende noemer: verandering. Buiten je voorspelbare paden gaan treden, tijd voor iets nieuws wat op termijn mogelijk nog meer vervolgen zal gaan kennen. Nieuwe wegen gaan ontdekken, veranderde landschappen tegen komen, je horizon gaan verleggen en nog wat van die smakelijkheden. Proberen dat onbevangen kind dat ergens ver weg in je verscholen zit, opnieuw tot leven te wekken. Bij wijze van spreken dan. Het gegeven dat ouderdom en gebreken niet samen hand in hand jouw toekomst gaan bepalen.

Loslaten en bevrijding gaan ervaren. Ruimte scheppen door overtollige ballast te verwijden, de kniesoor die ook ergens in je schuilt niet de ruimte bieden om van de ruimte op voorhand gebruik te gaan maken. Muziek die je, na de eerste noten, je oren weet te strelen, een boek dat fascineert, na je door de eerste vijftig bladzijden hebt doorgeworsteld, het inzicht dat je hebt gekregen en het uitzicht dat je dan geboden wordt.

Om maar weer eens wat platitudes naar voren te brengen. Niets nieuws onder de zon die het vandaag af laat weten, of het zou toch die vergeten boodschap kunnen zijn. Zo’n dag als vandaag: simpelweg zondag!

WikPijper.nl
WikPijper.nl
WikPijper.nl
WikPijper.nl