Slapeloze nachten duren lang!

Vergeet het maar wanneer je denkt in een gespreid bedje terecht te komen. Of wanneer je pap met een gulden lepel gaat ontvangen. Neen, het leven is niet alleen hard maar over het geheel genomen niet altijd voorspelbaar. Hoewel de tering niets te maken hoeft te hebben met de nering, een goed verstaander heeft aan een half woord genoeg. Alhoewel ook dat weer te betwijfelen valt. Neem nu het nieuwe kabinet dat met een positieve schwung nieuw elan aan de Nederlandse bevolking gaat uitdelen.

Waarbij de economie een andere boost zal krijgen dan de boosters die worden uitgedeeld. De wetenschap die vertolkt wordt door Robbert Dijkgraaf die van de weeromstuit lid is geworden van D’66 en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor zijn rekening gaat nemen. Of een Rob Jetten die Klimaat en Energie voor zijn rekening neemt. Een staatssecretaris voor Mijnbouw, waarbij Groningen niet direct zijn zetel zal gaan herbergen. Staatssecretaris Gunay Uslu voor Cultuur en Media, als cultuurhistorica is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en werkt voor familiebedrijf Cor en Don. En natuurlijk ook Alexandra van Huffelen die zich in de picture dan wel in de etalage heeft gezet naar aanleiding van de Toeslagenaffaire. Maarten van Ooijen die het wel gaat rooijen als staatssecretaris van Jeugd en Preventie.

Ik bedoel maar, hoe meer zielen hoe groter de vreugde, wanneer je bedenkt dat het ambtenarenkorps mogelijk ook nog de nodige veranderingen te wachten staat. Maar zeker en vast blijft ook de rol van Hugo die als Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening zijn uitgesproken schoenen inruilt voor een paar rubberen laarzen waarmee hij de polder intrekt. Maar wie bovenal met Kop en Schouders boven dit geheel uit prijkt is Mark. Daar kun je nu eenmaal niet meer omheen, niet alleen als Premier maar ook nog eens het Ministerie van Algemene Zaken voor zijn rekening neemt. En wanneer het hem uitkomt kan hij altijd nog beweren dat zaken als de Toeslagaffaire de verantwoordelijkheid was van de man die over de belastingen ging, alvorens hij zijn schuld bekende. Opdat zijn schoenen bleven glimmen en de dofheid van zijn uiterlijk te danken was aan Joop. Of, in een ander geval aan Hugo van dat bekende merk uit Duitsland. Boss is hem gegarandeerd op zijn jasje gespeld en waar ooit Tommy uit Sesamstraat hem wist te beroeren, zal het mij niet verwonderen wanneer een Paarse Krokodil ergens in de duistere krochten van de Nederlandse Spoorwegen hem tegemoet bijt. Haaientanden zijn er niets bij en het feit dat ik op een dag als vandaag daar melding van weet te maken, op naar volgende week wanneer hij weer een presentatie ergens op een bordes in Den Haag zijn ploeg naar voren brengt.

Ik geef het je te doen en dat van die gespreide bedjes: menigeen gaat slapeloze nachten tegemoet!