Stad & ommeland.

Als het veel voeten in de aarde heeft, wil het niet altijd zeggen dat iets doorgaat. Altijd zullen er wel mensen op gaan staan die het niet kunnen nalaten om bezwaren aan te gaan tekenen. Neem nu een dorp als Bergen Noord-Holland als voorbeeld, waar al jaren wordt gehannest omtrent de wijze waarop het Plein, waar voorheen de stoomtram zichtbaar was, van een nieuw imago te gaan voorzien.

Plannen worden gesmeed, architecten van formaat passeren de revue en ook projectontwikkelaars laten zich niet onbetuigd. Maar wanneer dan bewoners zich over die plannen gaan buigen is het of te hoog, of zijn er niet voldoende parkeerplekken, wordt het aangezicht absoluut niet verbeterd, dan wel hangt de vlag er half voor.


En zo sudderen de jaren voorbij, wordt er gesproken over afbraak of komt een mogelijkheid om een supermarkt van Duitse oorsprong niet tot leven. En wanneer er sprake is om een andere supermarkt even buiten de dorpsgrens te gaan bouwen, voorzien van een hoeveelheid woningen, gaat ook dat plan niet door. Bestemmingsverkeer kan dan weer een heet hangijzer worden.


Het heeft iets weg van het weer in Nederland: kwakkelen. En ik denk dat er in Nederland tegenwoordig wat wordt afgekwakkeld. Grootse plannen, juiste beslissingen maar of er ook sprake is van een doorbraak: hooguit dat de kans bestaat dat de dijken breken. Wateroverlast een vanzelfsprekendheid wordt en het Hoogheemraadschap niet veel meer weet te doen dan de pompen te laten draaien, onder de noemer liever pompen dan verzuipen.


Zo blijf ik in ieder geval op de hoogte van de regionale ontwikkelingen rond stad (Alkmaar) en ommeland. En waar verenigingen zich tegenwoordig zorgen omtrent het afnemend aantal leden maken, waar verenigingen niet meer in staat zijn om hun kosten nog langer te kunnen betalen, daar wordt door een gemeentebestuur simpelweg gebakkeleid. Ook een manier om aandacht te blijven vragen voor zaken die in zekere zin om urgentie vragen. Maar wie daar precies belang bij heeft, dat is de vraag die de burger dient te beantwoorden.


Kijk niet vreemd op wanneer diezelfde burger het net zo vrolijk af laat weten!