Super troeper o.i.d.

Super trooper op de radio en AbbA viert het hoogste lied. Want dat er gezongen kan worden, dat blijkt wanneer ik Liva voorlees uit een anatomie boek. De plaatjes zijn heel simpel: een hoofd, schouders, een knie en teen. En voor je het goed en wel beseft zingt iedereen mee. Met de bewegingen die daaraan gekoppeld zijn. Ging het altijd maar zo makkelijk. Wanneer iemand iets goeds inzet dat dan de rest van de mensheid simpelweg gaat volgen. Maar zo werkt het niet in de ‘Grote Mensen’ wereld. Die draaien er hun hand niet voor om om de ander de nek om te draaien.

Figuurlijk dan gesproken, maar ook letterlijk kan dit een ander ten deel vallen. Wordt er gesproken over een wapenstilstand en schieten de anderen de enen dood. Alsof het een kwestie is van een spel dat slechts enen en nullen kent. Gelijk ook de informatica die ons steeds op een ander spoor weet te zetten. Het niet alleen een vorm van reilen en zeilen is, maar het meer weg heeft van het spel dat voorheen met een mens werd gespeeld: landje pikken. Maar ook dat ging in het verleden niet altijd goed. Teleurstelling bij de een omtrent het verlies en de grijns bij de ander vanwege gewin. De vraag alleen is momenteel wie er het meeste gewin bij heeft, als je de getallen naar voren ziet komen.

Getallen die doen vermoeden dat voor ieder getal dat opdoemt, een mensenleven verloren is gegaan…