Waarom?!

Wat niet weet dat deert menigeen niet. Maar wanneer mij gevraagd wordt een review te schrijven, kom ik tot de ontdekking dat de achterkant van een woning verhelderend kan gaan werken. Bij de een alles in zekere harmonie, bij de ander een georganiseerde puinhoop. En waar de een kiest om het karkas van een auto langzaam op te laten gaan in het struweel dat her en der naar boven schiet, maakt de ander van de gelegenheid gebruik om daar een man cave zichtbaar te maken. Waar onkruid welig tiert en bij de ander het gras met een nagelschaartje wordt bijgehouden, een konijn zijn hok verlaat en een eend wat heen en weer snatert. En wanneer de vraag wordt gesteld ‘waarom’, veelal een antwoord verstek laat gaan.

Het waarom dat een kind naar voren brengt, als het de vraag stelt. En ook het verhaal van kinderen die vragen, niet altijd wordt beloond. Omdat de vragen voor een deel levensvragen kunnen zijn en niet iedere ouder daar een antwoord op heeft gevonden. Mogelijk doordat die ouder nog steeds met diezelfde vragen aan het worstelen is. Maandag alweer en de eerste week van dit nieuwe jaar heeft zijn beslag gevonden.

De scholen weer open en het wensen dat achterwege blijft…