Superieur Technisch Intellect

Sommige mensen zijn slim, anderen zijn nog slimmer en derden zijn superslim. Die behoren, in mijn ogen, tot de categorie Superieur Technisch Intellect. Een omschrijving uit een heel ver verleden te weten uit mijn Middelbare Schooltijd, toen bonte avonden nog een standaard was voor een schoolfeest. Emagosas, een omschrijving van de volgende woorden: Eendracht Maakt Goed Samenspel. Ter ziele gegaan in de loop der tijd, gelijk ook de school aan de Krelagestraat is vervangen door een hofje met eengezinswoningen.

De Mulo (4 jaar) wat stond voor Meer Uitgebreid Lager Onderwijs en de Ulo die een opleiding van drie jaar inhield. Toen de Mammoetwet zijn intreden deed, daarvoor in de plaats de Mavo kwam en de HBS als Hogere Burger School werd vervangen door de Havo. En waarbij de naam Cals onverbrekelijk aan verbonden is. Een Mammoet van een wet dat ervoor zorgde dat het onderwijs in Nederland meer stroomlijn zou krijgen en waar, tot op de dag van vandaag, nog steeds de gevolgen van zichtbaar zijn. Leren en studeren, toetsen en evalueren, doceren en gradueren, cijfers nog steeds een belangrijke rol spelen en het rekenkundig onderwijs zich nog steeds laat gelden.

Rekentoetsen bij een Middelbare Beroeps Opleiding, ROC’s die speciale docenten in hun aanbod hebben om zich in dit vak te laten bekwamen, het ouderwetse staartdelen is vervangen door machines, en waarbij het berekenen van een inhoud velen de pet te boven gaat. Gelijk ook tegenwoordig de supermarkten zich niet schamen om een BTW wat van 6 naar 9 % is gegaan, in klinkende afrondingen in hun aanbiedingen naar voren te brengen… Want iedereen gaat er op vooruit, iedereen vaart wel bij de welvaart en iedereen betaalt wat de kassa aangeeft, pint het een en ander en staat te kijken wanneer er opeens een rood getal verschijnt. Waarbij de lage rente plotsklaps in een hoge rente is veranderd.

Rekenen met rekenrente en Jan Modaal is de man die Betaal(t). Het Eurovisie songfestival gewonnen, de Europese verkiezingen voor de deur, de participatie die wordt verondersteld en de voordelen van een Europese Wetgeving, een Europese commissie of veel en Europeanen die niet geheel en al loskomen van het land dat zij vertegenwoordigen. Grexit, Frexit, Nexit en Brexit, het heeft veel weg van die bekende Gordiaanse knoop wanneer belangen haaks op elkaar dreigen te staan. Veto’s die worden uitgesproken en de lachende derde die ons vanuit het Oosten nauwlettend in de gaten houdt. En ik doe een boodschap, geef biljetten en munten aan de dame achter de kassa, zij opent de lade en blijkt ook nog eens in staat om voldoende wisselgeld in mijn hand te leggen. Waarschijnlijk omdat de kassa aangeeft hoeveel munten zij dient terug te geven…

iGer.nl
iGer.nl