t.t.v. corona in relatie tot SASHA

t.t.v. corona in relatie tot SASHA. Onbegrijpelijke taal? Niet bepaald. Tenminste wanneer ik Rene Diekstra ten tonele voer. Ook een t.t.v. maar dan weer een andere. Mijn eerste t.t.v. staat voor ten tijde van en dat andere staat voor Suppressie, Anticipatie, Sublimatie, Humor en Altruisme. Waarbij het laatste woord helaas zonder puntjes naar voren komt. Weet deze dan ook niet te vinden, maar weet wel dat ik wanneer ik Diekstra citeer, daar mogelijk ook zelf het een en ander aan kan gaan toevoegen.


SUPPRESSIE bijvoorbeeld is de middenpositie tussen depressie en repressie. Een chronische hulpeloosheid en hopeloosheid tegenover een houding van er is niets aan de hand. Iets tussen goed en kwaad, tussen het een en het ander, tussen een ja dan wel een nee. Aanvaarding tegenover het je kop in het zand steken…


ANTICIPATIE is je voorbereiden op lastige dan wel een verdrietige situatie. Je voorbereiden op wat je straks te wachten staat maar ook praten wat je nog wel en beslist niet wilt doen. En wanneer je dan besluit om dit op te gaan schrijven in een gedachteboekje, maak dit dan concreet door dit op papier te zetten. Of zoals ik dit doe: door dit!


SUBLIMATIE: Zet iets op een ander plan dan dat je gewend bent! Besluit eens even om buiten de pot te gaan pissen, geniet van het opgelegde niets doen en voel je absoluut niet schuldig. De gelegenheid hebben om juist die dingen te gaan doen zonder een ander daarbij lastig te vallen, biedt een weg die meer is dan een uitweg. Een vorm van een nooduitgang waarbij je zelf de kruk in handen hebt. En dan bepaald geen deurkruk! Denk als een kunstenaar en vergeet simpelweg dat er een ambtenaar in je schuilgaat. En de de vraag: ‘weet jij hoe een ambtenaar klaar komt…?! STOFFIG! Een mop met een baard zolang als Methusalem, maar het is juist


HUMOR dat je kunt gaan gebruiken om de zaken voor even te relativeren. ‘Kom Kees, het is maar tijdelijk tijd & lijk, het zal heus wel overgaan’, om maar eens een tekst van een lied vanuit een andere hoek te gaan belichten.


ALTRUISME: een bijzondere vorm van sublimatie. Een antwoord gaan geven op de vraag: ‘wat kan ik gezien of ondanks mijn pijn en onzekerheid voor een ander betekenen?’ Het komt voort vanuit het idee dat iets goeds te doen voor een ander de beste manier is om jezelf goed te voelen.


Ik doe dit door mijn rondje Schagen, te weten bij moeder Corry langs, bij Joke en Piet en bij Jan, Marjolijn en Kris. Want zolang Ria nog steeds elders huist, heb ik toch wel de behoefte om fysiek met mijn familieleden in contact te blijven.


Het blijft een kwestie van afwegen, maar wanneer dit goed voelt, goed bedoelt en geeft dit toch wel weer moed.


Hou vol vandaag en morgen… kan het zomaar weer anders zijn.