'Tante Truus' Wijsmuller-Meier.

Truus Wijsmuller-Meier. Nooit van gehoord? Zoals zovelen. Maar daar komt, als het de Historische Vereniging Alkmaar lukt om 35.000 euro in een pot te verzamelen, verandering in. Zij redde ruim 10.000 Joodse kinderen uit de handen van de Nazi’s. Uit Duitsland, Oostenrijk, Polen, Tsjechie. Kinderen die met de boot van Hoek van Holland naar Engeland werden gebracht. Kindertransporten leidde zij, terwijl zij kinderloos door haar leven ging. En onder de ogen van Adolf Eichmann was haar grootste stunt toen zij 600 kinderen uit Wenen leidde. Een beeld om de onbekendheid van haar tot leven te brengen, ook al is zij al jaren dood. (1896 – 1978).

Alkmaar kent nog een andere verzetsstrijder: Frits Conijn. Op 21 jarige leeftijd door de Duitsers gefusilleerd. Naar hem is een tunnel genoemd en ook een straat. Truus Wijsmuller zal straks in de nieuwbouw van Alkmaar (Vroonermeer) ook een straat krijgen. Blijkbaar zijn er 75 jaren voor nodig om haar aan de vergetelheid te ontrukken. En dan te bedenken dat naast de Groote Kerk een voormalig Kerkhof in ere is hersteld, de Gemeente Alkmaar met een donatie van 25.000 euro een deel van het bedrag ter beschikking stelt, waardoor het streefbedrag van 60.000 euro om haar alsnog symbolisch te eren, nog een gat van zo’n 25.000 euro laat zien.

Het kaasmeisje laat haar lippen kussen, ‘Der Rudi’ hangt aan de gevel van het Gulden Vlies, het potverteren zorgt ervoor dat het Victoriefonds gelden ter beschikking stelt ( wij mochten ooit een woning komen maar moesten ook 650 gulden betalen voor de Centrale Antenne Inrichting, een vorm van koppelverkoop), en toen de gemeente deze Cai verkocht, vloeiden die centen, dubbeltjes, kwartjes, tientjes, geeltjes en meiers in dat Stichtingspotje. Om leuke dingen mee te doen. Zoals nu het kaartwerk van het Dichtersgilde voorzien zijn van foto’s door leden van het fotocafeā€¦ om maar een dwarsstraat te noemen.

Er schijnt een gezegde te zijn dat wanneer iemand groter wil groeien er op de kleintjes gelet dient te worden. Nu weet ik niet uit welke hoek die wind naar voren komt, maar als het zo is dat die Historische Vereniging Alkmaar die wind in de zeilen weet te vangenā€¦ wie weet!