… ten volle: GENIET!

Het is veelal een kwestie van rekken, strekken en erbij blijven. En dan doel ik met name op zinnen. Wat voor de een onzinnig is, kan voor de ander juist zinnig zijn. De mug die uitgroeit tot een olifant, een storm in een glas water en het glas dat half leeg is, voorbeelden waarbij je na afloop eens gaat bekijken hoe het een door de omstandigheid van dat andere zo uit de klauwen kon gaan lopen.

Waarbij bedrijven een beroep doen op werktijdverkorting omdat de goederenstroom afneemt, de wereld door dat wijde web steeds groter is geworden en waarbij Oom Piet die terugkeert uit Amerika tot een schlager wordt verheven. Jammer alleen dat het alaaf niet meer klinkt, dat de raad van elf schoorvoetend de schoenen op de werkvloer loopt te bewonderen en dat wanneer een simpele ziel in de supermarkt vergeefs grijpt naar die ene aanbieding, misgrijpt omdat anderen hem voor zijn geweest.


Het fenomeen van hamsteren van desinfectans ervoor zorgt dat dit voor het overgrote deel is uitverkocht, dat de pillenfabriek in China leveringsproblemen ondergaat en dat de Apotheker het aflegt tegenover de Hypotheker, die allengs in staat is om een nog hoger hypotheekbedrag bij een bank los te peuteren. Waardoor de rendementen op termijn nogmaals geen garantie kunnen zijn voor de toekomst.


En wij hollen achter de feiten aan, gelijk Colijn ooit beweerde dat Nederland rustig kon gaan slapen, terwijl datzelfde Nederland aan de vooravond stond van een Tweede Wereldoorlog. Een land ook waarbij hooggeleerden op de grens van waanzin kunnen komen te verkeren. Van geniaal naar abnormaal is nu eenmaal een kleine stap. Je hebt geen boerka verbod meer nodig wanneer de mondkapjes de helft van het aangezicht gaan verbergen en rochelen dan wel niezen kun je het beste doen in je elleboogplooi. De private zones worden weer zodanig gehanteerd dat een gesprek met een ruimte van twee meter tussen beide partijen ervoor zorgt dat de intieme cirkel die zich rond een persoon ophoudt, vanzelfsprekend door de afstand wordt bepaald. Waardoor ieder nadeel in zekere zin weer een voordeel kan gaan opleveren.

Reeds twee gevallen in Nederland, een geval in Mexico en waarschijnlijk laat dat virus zich niet door een grens weerhouden om ook daar toe te slaan. Een ramp voor de economie, een ramp ook voor de mensen die een pakketje verwachten van Alibaba, dan wel het vliegverkeer dat dramatisch rode cijfers gaat schrijven. Alleen een ding zal altijd overeind gaan blijven: door het likken der wonden is het juist de veerkracht van de mens die ervoor zorgt dat ook deze rimpeling uiteindelijk in de annalen van de geschiedenis historici op termijn de gelegenheid biedt om juist dit fenomeen te gaan analyseren. En voor wat betreft morgen: “BENUT DIE ENE X-TRA DAG TEN VOLLE: geniet!