Terug draaien! (Die klok).

Zak ik het doen of wederom laten? Je kunt je wel druk gaan maken, maar dat levert waarschijnlijk weinig op. Want ze staan al klaar. Weliswaar tussen de coulissen, de plannen worden gesmeed en waar weggestuurde wethouders wat vertwijfeld thuis zitten, de OPA is bereid om…

Dat hebben ze al eerder gedaan, Yxie de nek omgedraaid om nog weer wat later de gedenksteen voor Joost Zwagerman door Anjo te laten onthullen. Een soort van twee-eenheid, opdat in 2023 de klok kan worden teruggedraaid. Iets wat twintig jaar geleden opgeld deed, waar de toenmalige burgemeester een loer werd gedraaid en ook toen een GroenLinks wethouder met de staart tussen de benen weg werd gestuurd.

Is het de geschiedenis dat zich herhaalt, of zijn het nog steeds dezelfde mensen die wachten op de kansen die zich voordoen. Plannen de prullenbak in, het ambtenaren waren die toen moesten inleveren waardoor de dienstbaarheid aan de burgers in het gedrang kwam.


We leven momenteel in het digitale tijdperk, maken gebruik van de computer om met instanties in contact te komen en waar de telefoon nog uitkomst zou kunnen bieden: er zijn nog vele wachtenden voor u.

Een ogen blik (is niet meer mogelijk!).