Terugblik III

MONSTERS uit een andere tijd.

MONSTERS ZIJN HET! Alsof ze garant willen staan voor vergankelijkheid. Fossiel zijn is hun toekomst en op termijn zal hun verleden worden uitgewist Over honderden jaren zal een mogelijke archeoloog zich over de restanten buigen, zullen andere wetenschappers hun bedenkingen uiten voor zover de planeet nog bestaat. Want ook dat is een raadsel voor de toekomst, waarop mogelijk andere heelal bewoners zich zullen buigen over het feit dat die ribben toen wel van een bedenkelijk allooi zijn geweest…

Het Roergebied dat ooit garant stond voor kolen en staal. Waar Thyssen Krupp zich een positie in de wereld heeft verworven. Waar momenteel uitgebluste hoogovens zijn te vinden, waar cokes werd gewonnen en allerlei ander derivaten ooit het licht hebben gezien. Goederentreinen hebben gereden en waar het spoor is omgebouwd naar een rijwielpad. De natuur langzamerhand terrein terugwint, waar vogeltjes fluiten en waar het voormalige geluid totaal ontbreekt. Waar de lucht is ontdaan van allerlei giftige stoffen, fijnstof slechts beperkt aanwezig is en waar de terreinen zo groot zijn (geweest), dat het vervoer daarop aangepast diende te worden. Uitgestorven dus, er bordjes zijn te vinden die de mens kan gebruiken als wegwijzer, een fiets bepaald niet overbodig is en torenhoge gebouwen een tomeloos uitzicht bieden. Hoewel dat niet overal is toegestaan. Veiligheid voor alles!

Kraandrijvers die hun post hebben verlaten, buffers aan het einde van de baan, kleuren die zo langzamerhand verbleken, de hemel blauw en vaak ook grauw. Regen en wind maken gebruik van hun invloed, de zon laat zich niet onbetuigd, de wind giert om op een ander moment in stilte te vallen, alsof die stilte juist daarvoor is bedoeld. Een Zen moment als het ware, ware het niet dat het om dood materiaal gaat. Roest laat de gelederen rusten, opdat op termijn het geheel…

Het zijn dan ook de stalen ribben die, als ware het een borstkas, nog even doen denken aan die tijd… zo heel ver terug in het verleden: 10 dan wel honderden duizenden jaren geleden en vandaar dat ik met dit beeld als het ware een ander tijdperk afsluit! Gegroet!