Terugtrek…

IK ben IK en JIJ bent JIJ en samen vormen WIJ de Participatie Maatschappij… Een loffelijk streven dat sneeft op de drempel van 2019/2020. Oorlogsgeweld in de vorm van vuurwerkbommen, ruiten die kapot slaan door de dreun en de kruitdampen die langzaam aan oplossen en door de mist worden vervangen. Bedacht ik terwijl de discussie over vuurwerk tot een hoogtepunt wordt opgeblazen, zinvol geweld zinloos heeft vervangen en er geen groter genoegen schijnt te bestaan dan handhavers, brandweerlieden, ambulancepersoneel dan wel politie zoveel mogelijk in hun taken te belemmeren.


Een fenomeen dat doet denken aan een voor allen, alleen dit keer velen voor een. Spreek niet over verruwing, spreek hooguit over een moraal die de spuigaten uitloopt, waarbij stoer zijn tot een groot hoogtepunt zal gaan leiden. En de rechtbank wordt gedwongen om overeenkomstige straffen uit te gaan vaardigen. Dus… straks een vloedgolf van nieuwe regeltjes, van wetten en gezagshandhavers die met steeds minder mensen steeds meer dienen te gaan doen. Schadelijk voor eenieder en schandelijk voor de maatschappij waarin wij leven.

Dat van die participatie is aan de hand van de uitgelopen Brede Maatschappelijk Discussie omgezet in het privatiseren van voorheen overheidsinstellingen, was de PTT’er een beambte die zich aan zijn eed diende te onderwerpen, was het ziekenfonds een betrouwbaar instituut en waren voor hen die ambtenaar dan wel trendvolger waren instituten als het IZZ de uitzonderlijke semi-overheidsinstellingen die ervoor zorgden dat een particuliere bijdrage werd gevraagd, indien van de zorg gebruik werd gemaakt. Op zich een prima systeem tot het moment waarop diezelfde overheid besloot om er de marktwerking op los te laten…


De gevolgen zijn legio, de nutsbedrijven zijn verdwenen en er zijn buitenlandse investeerders gemoeid met de vele miljarden die daar nu in omgaan. De Europese Unie die een belangrijke rol speelt in het geheel en de vaten die het holst, zijn klinken nog steeds het hardst…
De courant van vandaag maakt daar melding van, het journaal weet niet beter dan het nieuws te blijven volgen, de toestand in de wereld beperkt zich tot het Midden Oosten en voor je het weet vallen de vliegtuigen naar beneden met vele honderden doden tot gevolg. Een begin van wat mogelijk een einde tot gevolg kan gaan hebben, schuilkelders die niet meer in gebruik zijn en het hamsteren wat er wordt ingeramd.

Vind JIJ het gek dat IK mij in mijn eigen wereld terugtrek?!