toegangs DEUREN!

Curieus zou de een kunnen zeggen, Parbleu zou een ander kunnen zeggen. En een derde doet een volgend duitje in het zakje door te stellen dat de QR code op dit terrein niet van toepassing is.


Maar ook dat valt heden ten dage te betwijfelen wanneer de overheid in alle wijsheid besluit om tegendraads te gaan opereren dan dat het OMT aanbeveelt. Van 8 naar 10 zijn slechts getallen, waarbij de creativiteit van eenieder wordt aangesproken. Deuren die wat langer open mogen blijven en handhavers die wederom om de hoek staan te wachten en te kijken alvorens in te gaan grijpen.

En waar houtkachels het gloeiend tekort aan gas proberen op te heffen, waar de grenzen elders worden overschreden, waar oost en west niet nader tot elkaar kunnen komen en troepenbewegingen zich voordoen, waar de diplomatie het af moet leggen en de winter genadeloos in Griekenland en Turkye huishoudt, wij nog ieder dag met een grauw wolkendek te maken hebben en het nog een tijdje zal gaan duren voor ook het restant van een winter zich in Nederland manifesteert, januari ten einde loopt en februari zich opmaakt om velen van een ander getal te gaan voorzien vanwege te vieren (met z’n 4-en) verjaardagen, het is evenzo vanzelfsprekend dat de geesten die uit de flessen zijn gekomen op termijn wel weer zullen gaan onderduiken. En dat onderbuik gevoelens zich op dat moment van de situatie meester zullen gaan maken en het evident is dat…

Maar laat ik niet op de omstandigheden vooruit gaan lopen en rustig mijn positie af te gaan wachten in de wetenschap dat ook ik niet veel meer ben dan eenpersoon die er eigenlijk niet toe doet. Hooguit voor mezelf weer aan de gang ben gegaan en gebruik maak van die ene foto die zowel een schoen als een QR code in beeld brengt, te danken aan Gerda D. die mij van dit beeld heeft weten te voorzien.

Met dank aan Gerda D.

Een schoen schopt zeker tegen die code aan en voor je het weet staat menig pakketjesbezorger voor je deur!