Uitstervend ras

Het net niet wel wint het geregeld van het net niet niet. Waardoor het spel gelijkwaardig opgaat, gelijk een welles nietes combinatie uiteindelijk leidt tot een vorm van eeuwig schaak. En wanneer beide partijen zover komen dat de een zegt; ‘heb ik gelijk, of niet?’ kan de andere partij niet veel meer doen dan zich bij deze uitspraak neer te leggen. Want wie beslist om het gelijk van de ander te bevestigen, gaat op voor het niet van de een. Soms is er sprake van een machtsverschil, terwijl op een ander moment sprake kan zijn van een evenwicht. Wordt het een uitspraak van ‘fifty / fifty’ om de verhoudingen weer te geven. Dit fenomeen doet zich niet alleen voor in de spraak, ook taal dan wel cijfers kunnen daar een rol van betekenis in gaan spelen. 900.000 doden wereldwijd, 1.675.000.000.000 euro’s doen zich voor bij de pensioenfondsen in Nederland en er wordt gedreigd met een premieverhoging dan wel met een daling van de pensioenen om het geheel op de langere termijn financieel beheersbaar te houden.

Getallen die voor de gemiddelde leek niet te bevatten zijn, getallen ook waar de aangestelde rekenmeesters zich verantwoordelijk voor weten en waar economen hun uitspraken op termijn op baseren. En dat alles los van het feit dat ook met deze wetenschap geregeld welles / nietes spelletjes worden gespeeld. En waar menigeen ergens het spoor bijster raakt, zo ook de naaktslak die de weg kwijt is en zich richt naar het spoor van de ander. Op deze manier onbewust een tandem vormt, gelijk een Rutte en de Jong zich voor het Nederlandse publiek opmaken om, met in de achterhand informatie van door wetenschap en statistiek doordrenkte mededelingen aan de goegemeente te verkondigen. En waar die goegemeente zich als schapen over de dam laat voeren, op weg naar een volgende Groene Golf, voor zover het blauw niet zichtbaar wordt. Een raar verhaal het zijn dan ook de rare tijden waarin we terecht zijn gekomen, waarbij de ene grote mond de andere waffel doet verstommen, waar geluid gedempt wordt door het dragen van een kap en ik niet vreemd opkijk wanneer ik met dit bericht menig wenkbrauw omhoog zie schieten. Ik blaas mijn eigen partijtje mee, weet tegelijkertijd dat ik geen pijp kan blazen! Kan altijd nog proberen om een baan te zoeken als glasblazer, maar ook dat is simpelweg een uitstervend ras van soortgenoten.

het spoor bijster