Vaag bekend.

Hugo heeft in korte tijd, verdomde veel geleerd. En met Hugo doel ik niet op de Groot, maar die huidige Hugo die zich wederom als Minister manifesteert. En waar hij woordvoerder werd van diverse persco’s ziet hij momenteel nog steeds kans om van zich te laten horen. Neem nu de plicht om huizen te gaan verduurzamen. ‘De verduurzaming van woningen, winkels en andere gebouwen moet ‘aanzienlijk versnellen’ om de doelen voor 2030 te halen. Naast financieringsregelingen, komen er om dit te bereiken ook een stappenplan van verduurzaming en wettelijke eisen aan huurwoningen. Bovendien mengt de overheid zich ook in verduurzaming van particuliere panden, wat schuurt met eigendomsrecht.

“Om wettelijk te borgen dat alle slecht geisoleerde huurwoningen worden verbeterd, zullen per 1 januari 2030 wettelijke eisen worden gesteld aan de verhuur van corporatiewoningen en private huurwoningen”, staat in de plannen.
En wanneer dit niet goedschiks gaat, kan kwaadschiks een andere mogelijkheid zijn. De minister zegt de komende tijd uit te zoeken hoe dwang kan worden toegepast…
Dat komt mij niet onbekend voor. Het is niet eens zo lang geleden dat dit soort uitspraken in een ander kader mij ook ter ore kwamen en met mij een goot deel van de Nederlands bevolkong. Iets met dansen met Jansen, iets met een QR code dan wel met een verbod om niet alleen de kat uit te laten, maar ook de hond van een vage buurman. Of dat ik dit door de veranderde omstandigheden verkeerd naar voren brengen.

an de daik gezet

Of was het een herinnering die spoorloos was verdwenen, dan wel een Nokia die maar een beperkt aantal berichten op kan slaan?!