Vaklui!

Grolsch bracht in het verleden een boek uit onder de noemer van 100 Verbeeldingen van Ambachten, ‘Het Menselyk Bedryf’. Met originele prenten van Johannes en Caspaares Luiken. Voor het luttele bedrag van 29,95 gulden. Veel beroepen doen zich nog heden ten dage voor, anderen zijn in de loop der tijd verdwenen. De leermaker, tinnegieter, lantaarnmaaker, kaarsemaker, lijndraaier, waagedraaier, olislaager, swaardmaaker, bergwercker dan wel een hoedemaaker. Of wat te denken van de tigchelaar?


Ambachten vanuit het verleden dat tot op heden nog steeds zichtbaar is. De slager die als vleeshouwer zich nog steeds met vlees bezig weet te houden, de glazenier die het oude ambacht van het in glas en lood zetten van ramen tot zijn beroep heeft weten te maken. De chirurgijn die het tot chirurg heeft geschopt, dan wel de advocaat die nog steeds huist in een advocatenkantoor. De leeraar nog steeds overtuigt aanhanger is van zijn vak en de apotheker die ook nog van zich laat horen.

Anders werd het toen de Ambachtsschool verdween en de noemer van Lager Technische School kreeg opgeplakt. Toen het accent meer kwam te liggen op de theorie en dat de praktijk daar wat achteraan kwam te hobbelen. Er werd ingezet op stages die dan voor de nodige praktische handelingen garant zouden staan. Er scholen werden gesticht die het leerbedrijf in de praktijk onder dienden te brengen. Scholen werden colleges, namen kwamen in de vorm van TOP (Theorie Ontmoet Praktijk) onderwijs tot leven en waar voorheen genoeg tijd werd besteed aan dat praktische onderwijs, verdween dat voor een belangrijk deel.

En tegenwoordig is er sprake van een tekort aan vaklui. Mensen die het niet direct moeten hebben van die theorie, maar handig met hun handen zijn. Waarbij de overheid zich manifesteert door middel van rigide eisen van zich te laten horen. Wat te denken van vakken als glazenier, pianostemmer, fietsenmaker, rietdekker of parketteur? Een noodlijdende vakschool die zich juist op dit soort ambachten richt, vaklui opleidt en door die eerder gestelde handvaardigheid vaklui aflevert?

Ambachtsacademie waar voorheen de Ambachtsschool zich richtte op bakkers, timmerlui, metselaars en wanneer geen van deze richtingen je kon bekoren, je altijd nog als opperman aan het werk kon gaan.
Tijden veranderen en het zijn veelal mensen die zich of via het uitoefenen van een hobby zich verder in een richting bekwamen. Bronsgieten bijvoorbeeld, hoefsmid worden dan wel voor hun plezier leren kuipen. Niet te beroerd zijn om hun handen vuil te gaan maken, en waar tegenwoordig machines een groot deel van het vuile werk voor hun rekening nemen.

Het is niet eens zo lang geleden dat ook een putjesschepper een eerzaam beroep was. Of wat te denken van een tonnenophaler, voordat de vanzelfsprekendheid van een riolering de nieuwe standaard is geworden?
Vaklui, een eerzaam beroep waar momenteel ook de nodige gelden mee gemoeid zijn.

Vakbekwaamheid kent nu eenmaal een hoge prijs!