Ver Beeld Taal

Ver Beeld Taal. Verbeeldtaal. En wanneer taal verbeeldt, loop je de kans dat het ietwat uit de hand loopt. Neem nu die getemde feeks, wanneer de rollen worden omgekeerd, de voorstelling is afgelopen terwijl het stuk nog moet gaan plaatsvinden. Een verkleedpartij dewelke op zich al een voorstelling is, de taal van Shakespeare aangepast aan de huidige tijd, een zekere gemoedsrust wordt ondermijnd, er sprake is van veelvuldige karaktermoord en voor je het weet wordt je meegesleurd in het gebeuren omtrent die feeks. Het temmen wat door het gezelschap niet alleen voorbeeldig naar voren wordt gebracht, de choreografie die gezamenlijk wordt uitgevoerd en het wisselen van de rollen dat door een gezamenlijk uitgesproken tekst verandert in de buurman, de andere buurman en een derde die niet veel meer hoeft te doen dan de rol van de vader op zich te nemen. Verwarrend, dan weer uitbundig, geschreeuw om de woorden kracht bij te zetten, de stilettohakken waar de man die vrouw speelt zich over het podium weet staande te houden, de strijkbout dat als wapen naar voren komt en uiteindelijk door een monoloog op het eind een moord met voorbedachten rade, ziedaar het temmen van de feeks, waar in de 15e eeuw reeds melding van werd gemaakt. De nederigheid, de onderdanigheid, het dienende karakter van de vrouw als man en het omgekeerde zorgen ervoor dat, nadat de verwarring een eigen plek heeft verworven, iedere keer opnieuw ervoor zorgt dat je op het verkeerde been terecht komt. Astrid van Eck, Roeland Fernhout en anderen weten de vaart erin te houden, het decor leent zich uitstekend om het publiek gevangen te houden en wanneer het bevel wordt gegeven om iemand uit het publiek (een oudere heer) als een lieftallige dame het hoofd te doen kussen, het voordeel wanneer je op de eerste rij van de kleine zaal terecht bent gekomen, kan het haast niet anders dan dat deze man/vrouw als dank het bloemetje krijgt wat eerder aan genoemde Roeland is overhandigd. Zo ongeveer zat de zaal zacht te gniffelen en liet het hele gebeuren over zich heen komen. Een bijzondere voorstelling, met bijzondere acteurs waarbij op bijzondere wijze met die aloude teksten werd omgesprongen, waar de zaal zeer van heeft genoten en met een zekere verwarring in het hoofd het gelag werd opgezocht. Want dat het een zwaar gelag was, dat zal de barkeepers niet hebben gedeerd, zij schonken de glazen vol en voor wat betreft het eerder genoemde Ver Beeld Taal kwam dit geheel en al tot zijn recht!


iGer.nl


iGer.nl


iGer.nl


iGer.nl


iGer.nl


iGer.nl


iGer.nl


iGer.nl