Verandering 2019

Alles is eindig. Een waarheid als een olifant, wanneer de koe het laat afweten. En wanneer die olifant het waagt om in die porseleinkast te gaan trompetteren, is het de vraag of wij te maken hebben met een bewegende olifant die gebruik maakt van een Duracell batterij, of dat het een simpel voorwerp van eeuwenoud ivoor blijkt te zijn, dat hooguit in dromen levend wordt…

Wanneer gesteld wordt dat dromen voor een belangrijk deel op bedrog zijn gebaseerd, zal de man van deze uitspraak, regelmatig zijn neus hebben gestoten. Maar bedrog rijmt dit keer op Trog en ik wil jullie graag in kennis stellen van het feit dat wij, dat wil zeggen de DichtersKringAlkmaar, morgen officieel onze expositie zullen gaan openen. Op het Landgoed Willibrord, aan het einde van dat goed tegenover de brandweer kazerne te vinden.

Wat tegenwoordig dan Landgoed heet, was in het verleden simpelweg een Krankzinnigengesticht voor uitsluitend mannen, waar mannenbroeders te scepter zwaaiden. Waar namen als Aloysius of Glorieux nog steeds op bepaalde paviljoens te vinden zijn. Een eenvoudige naar als Cornelis komt ook nog voor, de Kapel is veranderd in een Cultuurkoepel en het Groene Kruis op deze koepel weer een baken is van verre, na jaren zonder licht uit te stralen heeft bestaan.

Paviljoens zijn verlaten, een projectontwikkelaar probeert daar op termijn appartementen te slijten, het Hoofdgebouw geeft huisvesting aan kleine ondernemers, met andere woorden, veranderingen vinden plaats en ontwikkelingen kennen een eigen snelheid. Voor je het goed en wel beseft ben je ‘zomaar’ tientallen jaren verder…

Waarom dit verhaal?! In 2009 crashte mijn eerste wikswegen. Gelukkig kon Richard mij toen uit de brand gaan helpen en het resultaat is nog steeds zichtbaar, verhaaltjes, plaatjes en meer van die ongein. Het hielp mij om mijn cellen levendig te houden, iedere dag opnieuw die uitdaging aan te gaan, vooruit te werken wanneer nodig en de fouten die ik heb gemaakt niet altijd te herstellen.

Ontwikkelingen kennen een eigen discipline, dat wil zeggen dat in deze branche zich ook zaken voordoen waar ik bepaald niet op zit te wachten. Hackers bijvoorbeeld kunnen dit blog gaan gebruiken om daar bepaalde spam op te gaan gooien, denk aan kinderporno en andere treurnis wekkende zaken. Of gaan er met mijn niet beschermde foto’ s vandoor.

Plegen plagiaat (waar een groot deel van de mensheid zich (on)bewust schuldig aan maakt) en noem maar wat andere zaken op. Veiligheid en privacy kunnen niet altijd worden gegarandeerd en voor je het weet raak je zelfs je ‘eigen identiteit’ kwijt. Ja, er zal een einde komen aan wikswegen.nl.

Na tien jaar wordt het hoognodig tijd voor een verandering, want ik heb niet het idee dat ik nog tien jaar meega. Ondanks dat ik een verse ICD heb gekregen, dat mijn gewicht niet af noch toeneemt, dat het ook voor mij iedere dag opnieuw die uitdaging is om de dag te plukken, dat het feit dat ik NU ben, er straks ook nog zal zijn. Ik leef nu eenmaal in het hierNUmaals en laat het namaals nog even aan mij voorbij gaan…

WikPijper.nl