verSTILde leegte

Sommige mensen zijn in staat om vroegtijdig ‘stil te gaan leven.’ Hebben het gat in de markt ontdekt en het bij leven al gevuld met de nodige pecunia. De ratrace waar ze deelgenoot van zijn geweest verlaten en zich gericht op de eenvoud der dingen. Maar dat alles wat hen omringt, kan ervoor zorgen dat zij op een andere manier met nieuwe zorgen worden geconfronteerd. Bijvoorbeeld wanneer zij zich gaan richten op kunst dan wel op specifieke kunst. Portretten is een ding, stillevens een totaal andere. En wat voor de een een weinig zeggend beeld is, kan de ander in een ademloze stilte blijven verwonderen. Of misschien is bewonderen wel een beter woord.
Een stilleven wat ervoor zorgt dat het verstilde leven op een andere wijze weer tot leven komt. Waardoor een mate van ‘contradictio in terminis’ het leven als zodanig tot leven weet te wekken. Van tegenstrijdigheid in dit bericht kan geen sprake zijn, wanneer ik me buig over een schilderij wat niet meer aangeeft dan een beperkte leegte. Nu is leegte op dit moment wel iets waar ik me over buig, de beelden die ik verzameld heb doen ook het vermoeden rijzen dat ik me meester maak van dit gegeven, dat neemt niet weg wanneer ik een beeld onder ogen krijg dat doet denken aan dat eerder genoemde verstilde, de kleur voor een deel als stoffig kan worden omschreven en de kunstenaar het niet over zijn hart kon verkrijgen om zoveel mogelijk van aardse kleuren gebruik te gaan maken, hetgeen de kijker confronteert met mogelijk zijn gedachteloze denken dat een vorm van mystiek niet uit de weg gaat.


Kijken naar kunst en dat beeld op je in laten werken, heeft ook veel weg van een transparantie die zich van de kijker meester probeert te maken. Neen, dit is geen hoogdravende omschrijving van het zien der dingen in de context zoals deze wordt voorgeschoteld, maar het heeft veel weg van een transcendentie op een totaal ander plan. Nu weet ik niet goed of de woorden die ik momenteel bezig met de gegeven werkelijkheid overeenkomen, dan nog heeft het beeld als zodanig wel tot dit effect geleid.


Was het alleen maar door het gegeven dat ik daar woorden aan heb gewijd.