Voorproefje!

Het hangt er maar net vanaf waar je het accent op legt. De een zal zich bezighouden met de wereldproblematiek, terwijl de ander niet meer in staat is om dat ouderwetse dubbeltje nogmaals om te keren. Waar Juliaantje het beeldmerk voor vormt. Waar dit verhaal vandaag heen gaat, eerlijk gezegd heb ik nog geen idee.

Dat ik bezig ben om wederom vooruit te gaan blikken staat buiten kijf, dat er nog de nodige plaatjes bij gezocht moeten worden is een ander verhaal en dat het de bedoeling is om dit blog te continueren, een vanzelfsprekendheid. Dus maar weer eens de archieven ingedoken, een terugblik op mijn verleden en een drietal mogelijk van toepassing zijnde ‘gedichten’ bij elkaar gesprokkeld. In vierentwintig zinnen de onzin van de tijd vastgelegd, een entree naar een andere dag bedacht en wat aan de loop gegaan met het getal 2000, voordat het kind, de mannen en het automobiel de revue kunnen gaan passeren.

Ach je dient nu eenmaal wat te doen, wanneer je wat anders dient te laten. Omdat de tijd en de omstandigheid nu eenmaal andere prioriteiten stelt. Brussel staat voor de deur, de weg daarheen zal door TomTom gewezen worden, het weer zou heel draaglijk kunnen zijn en het is die grote stad die ons mogelijk zal gaan bekoren. 100 % Brussel staat op de voorkant en je kunt zelfs met een gratis 100 % App die toer gaan wagen.

Trein is geen sprake van, bus en metro tot onze beschikking en aangepast schoeisel kan ervoor zorgen dat wij toch wat zullen gaan (ver)dwalen. Frans is de voertaal en de strjd tussen Vlamingen en Franstaligen een constante. Opdat je zeker weet dat je in Brussel bent… Dat ben je zeker als je naar de plasser van het Manneke hebt gekeken, het Atomium hebt aanschouwd en mogelijk ook nog een blik hebt kunnen werpen in een van de vele musea die deze stad rijk is.

Of wat hebt rondgebanjerd. En om het feest totaal te maken: Belgie kent zes (6!) regeringen. Dan komen wij in Nederland er maar bekaaid vanaf…