waar een WIL is,

vindt zij onherroepelijk haar weg. Zij hoort niet, maar luistert, zij ziet niet, maar kijkt. Heeft oog voor de schoonheid van verval, neemt haar toestel mee en legt vast. Een afgedankte tractor, na jaren noeste arbeid op een plaats waar rust hooguit roest nog een rol speelt.

En wanneer zij zo met haar toestel speelt en besluit om mij met haar beelden te verwennen, kan ik niet anders doen dan daar een verhaal aan te gaan koppelen. Want die tractor staat daar al een tijdje, roest neemt de kleur weg en het blauw wat ooit straalde, neemt nu de grijsheid van ouderdom aan. Hetgeen met een bepaalde schoonheid gepaard gaat. Nogmaals, de schoonheid van verval.

Vraag niet waarom, maar juist dat verval spreekt mij in grote mate aan. En wanneer je bedenkt dat er vele vormen van verval zich voordoen, dan kun je denken aan gebouwen, aan steden, aan autokerkhoven dan wel vervallen begraafplaatsen waar kind noch kraai naar omkijkt. En wanneer de binnenkant van een gebouw, een verlaten kasteel dan wel een gebouw dat eerder door krakers is gekraakt en op stel en sprong moest worden verlaten, kijk dan niet vreemd op wanneer een wankele tafel, een enkele stoel waar de vulling uitpuilt, een haveloze slaapzak dan wel een hoeveelheid lege gebruiksvoorwerpen de inhoud gaan bepalen. Verpakkingen die door ratten en muizen zijn aangevreten, spinnen die hun webben ruimschoots hebben kunnen weven. Een stank welke doet denken aan een riool dat al jaren geen water heeft doorgelaten, een toiletpot welke niet veel meer is dan wat schamele restanten, een gordijn dat door het gebroken raam wat heen en weer beweegt en behang dat door de omstandigheden van de muur afrafelt. Tapijt dat doet denken aan een vloerkleed waarvan de ratten hebben gevreten, wat dode muizen en een restant van een kat dat door een natuurlijke dood op het kleed terecht is gekomen. En dat allemaal vanwege het simpele feit dat verval net zo natuurlijk is als dat leven aan de andere kant ervoor zorgt dat er toch weer sprake is van een andere schoonheid:

de schoonheid van het nieuwe!