Zolan je kan…

‘Meneer voelde zich gefleit…’ Maar dat klopt toch niet? ‘Jawel hoor, dat verstond ik en daar heb ik melding van gemaakt in het rapportagesysteem…’ Een HBOV opgeleide verpleegkundige die in haar rapportage fonetisch aan het rapporteren is gegaan. Noem het geen uitholling, maar meer een omissie vanuit het onderwijs. Waardoor de Nederlandse Taal nieuwe woorden rijker wordt, maar waarvan een purist de haren ten berge zullen gaan rijzen. Desnoods reizen die haren door de bergen, maar dat is dan weer een totaal andere invalshoek. Nu weet ik wel dat ook ik er een handje van heb om wat te stoeien met de taal, wanneer ik weer eens een inval krijg dat doet denken aan het zoete van die eerder genoemde taal, maar wanneer het zo gesteld is in een rapportage systeem dat recht dient te gaan doen aan het wel en wee van een psychiatrisch gestoorde medemens, zet ik toch wel de nodige vraagtekens bij deze schrijfvoud. Of dient dit gewoon een schrijffout te zijn?!


En dan laat ik nog maar in het midden wanneer een t op zijn plaats is en een d die plaats overneemd. Of liever gezegd overneemt. Want t en d geven immers dezelfde klank weer en wanneer ik verbaast ben zal het je niet verbazen wanneer ik op een ander moment wederom verbaasd ben. Ik was gisteravond bij mijn vriend Charles die een fijngevoelig personage is wanneer het de Nederlandse Taal betreft. Een purist bij uitstek en als je je bedenkt dat ik iedere dag opnieuw mezelf kwel om weer eens met een onderwerp aan de loop te gaan, werd dit voorbeeld mij bijkans in de schoot geworpen. Nu weet ik niet wat dit in de schoot werpen precies inhoudt (met een d en een t), maar ik kan het niet over mijn hart krijgen om inhout van een t te gaan voorzien.

Gelijk ook kleurreik wel aan de uitspraak voldoet maar er van een kleurrijk kader geen sprake kan zijn. Zo eenvoudig als ik dit nu stel, zo simpel is het schema dat Charles mij heeft doen toekomen. En wanneer ik van deze gelegenheid gebruik maak om dit epistel van een foto te voorzien… geniedt ervan zolan je kan!