ZWART/wit 1.

Ook zwart/wit kan kleur bekennen!

In het ‘Nieuwe Normaal’ ontwikkelt zich gelijktijdig het andere moraal. En klinkt het Deo Volente, kijk dan eens goed naar je cente’. En wanneer er gesproken wordt over Samen verdwijnt de letter S. Simpelweg dat het zo zijt en wanneer je dan ook nog eens te maken krijgt met vormen van Polariseren, schijnt het zo te zijn dat de Noordpool boete moet doen. En wie de Zwarte Piet krijgt toebedeeld, zal het straks misschien met een Roetveeg Piet moeten doen. Want ook de spelletjes zullen onder het vergrootglas komen te liggen, het eeuwenoude Ganzenbord zal de dood uit gaan bannen en wanneer je net denkt dat je de put voorbij bent, ga je direct naar de Gevangenis en kom je niet langs af en kun je voor een moment je totaalbedrag aan AOW (met dank aan Dr. Willem Drees!) niet meer gaan gebruiken om een ventilator aan te schaffen, zul je het moeten doen met een voetenbadje, een glas limonade en een hete douche om je verhitte lijf te doen afkoelen.


Dan zwijg ik voor het gemak maar over al die mensen die aan het verPieteren zijn, de zorg die zich opmaakt om het applaus dat zij ontvingen om te zetten in een volgende golf van Witte Woede en het respect dat zij hadden in te leveren voor een Bonus die zij niet bij AH kunnen gaan verzilveren.
73 – 71 was de uitslag en doordat de fractielijder let wel op het woord lijder niet op tijd was om zijn stem te laten gelden, zitten velen met wederom gebakken peren die in de regel niet te pruimen zijn. Maar ook daar heb ik al eerder gewag van gemaakt! Ja, het klopt ik ben ietwat verbolgen. Het Zwarte Pieten kent een omvang van jewelste, en wie de kaart trekt is langdurig het haasje. Maar het jachtseizoen is nog niet geopend en als het aan de Partij van en voor de Dieren ligt, zal het ruimen van nertsen ( zijn de beesten wel te eten?) dan wel het slachten van varkens (Bratwurst und Knakworst, laat staan gerookte worst van de HEMA) het waarschijnlijk een worst zijn met hoeveel mensen die elders gevangen zitten, opdat vormen van uitbuiterij als in het verleden tot op de dag van vandaag zich nog steeds voordoen.


En om het geheel niet alleen wat te larderen maar ook nog eens wat te gaan chargeren: hoeveel loonslaven verkeren in het huidige Nederland thuis waar zij eigenlijk op kantoor hun werkzaamheden hadden (moeten / kunnen?!) verrichten. En hoeveel teamleiders dan wel managers zijn in een positie terecht gekomen waarbij de oprechte vraag wordt gesteld wat zij nu eigenlijk als toegevoegde waarde in een bedrijf betekenen?

En wat te denken van die aandeelhouders die zich kunnen permitteren om miljoenen dan wel miljarden te laten verdampen, opdat zij op termijn wederom de gouden kaarten trekken en de overtuigde prijswinnaars zijn.


Ik ben van plan om een recente foto, dat wil zeggen op donderdag 19 juni jongst leden, tot het einde van deze maand in de herhaling te gaan zetten. Naast de foto is vooral het onderschrift van belang. Dit in het kader van het fotocafe en de opdracht voor deze zomer: zwart / wit. Ik doe daar waarschijnlijk geen kwaad mee maar zie dit meer als een demonstratie van de onmacht die ik op dit moment voel.

Geenszins polariserend, maar wel enigszins een poging om door middel van de geleidelijke herhaling de ander ervan te overtuigen dat…
maar die invulling laat ik dan ook geheel en al aan die ander over!